Поддръжка и забележки !

  1. Всяка една дъска дъб, част от нашите маси има своя уникален вид и текстура, което значи, че няма да има две еднакви маси и че еднакъв вид на плотовете на масите ни не може да се гарантира по никакъв начин.
  2. Чеповете, сърцевината и беловината под кората са характеристики на самия естествен дъбов материал. На плотовете на нашите маси има здрави сраснали чепове, сърцевина, разнотоние , дефекти на растежа на дървото, промяна в структурата, което не се счита за дефект и само доказва естествената красота на дъба.
  3. Светлината може да предизвика неравномерна промяна в цвета и това не може да бъде основание за претенция за рекламация.
  4. Тъй като дъба е естествено дърво , той постоянно „диша“ и реагира на околната среда. В следствие на това е възможно появата на микро пукнатини или появата на надигане „настръхване“ на отделни места от плота. В тази връзка това не се счита за дефект.
  5. Тъй като нашите маси се изработват изцяло ръчно, е възможно отклонение от правата форма. Това и отчитането на въздействието на околната среда върху дъбовите маси допуска отклонение +- 3 мм., като това не се счита за дефект.
  6. Дървото абсорбира маслата по време на производство и е възможно повърхността да е по-груба при допир в отделни случай. Подобна реакция на дървесината не се счита за дефект или претенция за рекламация.

7. За да запазите красотата на Вашата маса , Ви съветваме да я
омаслявате един път на 1-3 години.Ако разлеете течности на повърхността й е най-добре да избършетемаксимално бързо с памучна кърпа.

8. Внимавайте за екстремно високо ниво на влажност в жилището Ви.

9. Идеалната влажност е между 45-50 %, както за Вас така и за масата Ви от дърво.Големите температурни разлики могат да предизвикат напукване на повърхността на масата.Идеалната температура е 18-22 градуса.

10. По възможност поставяйте масата далеч от радиатори и зони с постоянно променящи се температури, тъй като всичко това може да доведе до напукване на повърхността на масата.

ПОДДРЪЖКА НА МАСА ОТ МАСИВНО ДЪРВО – ЕВРОПЕЙСКИ ДЪБ ИЛИ АМЕРИКАНСКИ ОРЕХ 

контакти